Abat, Joan

Abat, Joan

?segle XVII?

Compositor

 

APUNTS BIOGRÀFICS

Es desconeixen els trets bàsics  de la seva vida i de les seves activitats musicals. L’únic rastre que ha deixat són tres obres conservades a la Biblioteca de Catalunya esmentades en el Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputaciò de Barcelona que confegí Felip Pedrell i s’edità l’any 1909 en dos volums.

OBRES

Missa, a 12.
Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputaciò de Barcelona. Vol. I, pàg. 268
Pedrell comenta: “Fulles manuscrites de parts soltes vocals y d’acompanyament; incomplerta. L’autor es desconegut; l’estil de la missa es de finals del segle XVI.”

Sube el alma, sube. Villancico a 9, para la Asumption.
Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputaciò de Barcelona. Vol. II, pàg. 18

A la noche de amor. A duo al SS.
Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputaciò de Barcelona. Vol. II, pàg. 2o

Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna dada sobre el  “currículum musical” de Joan Abat, per incloure en aquesta informació, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.cat  


 
Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF