P o r t a d a

OBJECTIUS  DE  L’ARXIU  I  D’AQUESTA  WEB

És bo, que la societat en general i sobretot els qui, d’una o altra manera, estan relacionats amb la música i amb la musicologia, coneguin l’existència d’aquest fons obert als investigadors, estudiosos i historiadors de la música a Catalunya i dels seus protagonistes

Per problemes de finançament, se’ns fa difícil la publicació de nous continguts amb el ritme que en principi havíem previst i desitjat. Malgrat tot, seguirem treballant


Adreça de contacte
info@arxmusical-massague.cat