Aimeric de Sarlat

Aimeric de Sarlat

 

Trobador

 
APUNTS BIOGRÀFICS

La Música a Catalunya fins al segle XIII, pàg. 391
Higini Anglès

Biblioteca de Catalunya. Amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Reproducció de l’edició del 1935. Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022