Agramont i Quintana, Antoni

Agramont i Quintana, Antoni

Castelló d´Empúries, 1858
Castelló d´Empúries, 1906

Mestre de fiscorn, director de cobla i compositor.

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg. 26
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa Xosé

Autor de l’article: Xosé Aviñoa
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022