Aguiló i Fuster, Marià

Aguiló i Fuster, Marià

Palma de Mallorca, 1825
Barcelona, 1897

Folklorista. Poeta, filòleg i bibliògraf.

Variants trobades en el nom del músic:
Aguiló, Mariano

APUNTS BIOGRÀFICS

Historia de la música española. Siglo XIX. Vol. V,  pàg, 295, 297
Carlos Gómez Amat

Alianza Música. Madrid, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu.

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 27-28
Varis autors. Coordinació: Xosé  Aviñoa
Autor de l’article: Jaume Ayats
Edicions 62 .Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022