Albéniz i Pascual, Isaac

Albéniz i Pascual, Isaac

Camprodon, 1860
Cambo, Lapurdi, França, 1909

Pianista i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 29-30
Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autora de l’article: Begoña López
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES

 Albéniz. Su vida y su obra
Gabriel Laplane  
Editorial Noguer S.A. Barcelona, 1958.
 Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Albéniz
André Gauthier

Espasa-Calpe S.A.  Madrid, 1978.
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu
 
Albéniz, España en suite
José Montero Alonso
Silex. Madrid,1988

 Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Isaac Albéniz, un català universal
Joan Amat i Cortés

Barcelona 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022