Albert i Arnau, Josep M.

Albert i Arnau, Josep M.

Cistella, 1897
Figueres, 1987

Organista i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 42
Varis autors.
Coordinador general: Josep M.  Totosaus i Martorell
Autor de l’article:  Josep M. Marquès i Planagumà
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització:  abril del 2022