Alcàntara i Puig, Felip

Alcàntara i Puig, Felip

Barcelona,1888
Barcelona, 1960

Músic autodidacte i compositor

 BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 46
Varis autors. Coordinador general: Josep M. Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Ramon Alberdi
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1998

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2020