Alió, Francesc

Alió, Francesc 

,? ,?
,? ,?

Cantor

APUNTS BIOGRÀFICS

 «En un sepulcre del claustre de la catedral de Girona es conserva encara la làpida sepulcral de Francesc Alió, canonicus sedis cantorum secundus, del segle XIV, el qual tindria també renomenada bona i que de moment no sabem qui és. La lauda sepulcral diu així» :

 Hic est Franciscus Alionis contumulatus
hujus canonicus sedis cantorum secundus
ipse nepos domini prefati moribus
aptus : cessit ab hac vita
raptus sub flore juven
te : anno contiguo iunii no
nisque klis :  cetibus ange
licis pariter socientibus in altis.
Amen.

La Música a Catalunya fins al segle XIII. Pàg. 72
Higini Anglès
Biblioteca de Catalunya. Amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Reproducció de l’edició del 1935. Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna dada sobre el  “currículum musical” de Francesc Alió  per incloure en aquesta informació, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.cat  

Última actualització: abril del 2022