Altisent i Ceardi, Joan

 

Altisent i Ceardi, Joan

Barcelona, 1891
Barcelona, 1971

Compositor

APUNTS BIOGRÀFICS  

Historia de la música española. Siglo XX. Vol. VI, pàg. 93, 345
Tomás Marco
Alianza Música – Madrid, 1989

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 37-38
Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Xosé Aviñoa
Edicions 62 – Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


A l’Arxiu hi tenim altres dades i informacions pendents de publicar

Última actualització: abril del 2022