Amargós i Altisent, Joan Albert

Amargós i Altisent, Joan Albert

Barcelona, 2 d’agost del 1950

 

Clarinetista i compositor

APUNTS BIOGRÀFICS 

Historia de la música española. Siglo XX. Vol. VI, pàg.315
Tomás Marco
Alianza Música – Madrid, 1989

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 38-39
Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Begoña López
Edicions 62 – Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

68 Compositors Catalans. Pàg. 13-15
Associació Catalana de Compositors
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Barcelona, 1989
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


                 Última actualització, abril del 2022