1

Barnosell i Saló, Pere

Peratallada, 1891
Barcelona, 1949Instrumentista de tible.