Bosch, Pere

 

s. XVIII – XIX

Organista
Eclesiàstic

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE

“organista de la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor de Barcelona, en 1818.”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 41
Madrid, 1881
Amb constància al fons documental de l’Arxiu