Brell i Clos, Benet

Barcelona, 1786
Montserrat, 1850

Organista i compositor