Brugal, Francesc

s. XIX

Organista
Eclesiàstic

VARIANTS TROBADES EN LA DENOMINACIÓ DEL PERSONATGE

Burgal, Francesc

APUNTS BIOGRÀFICS

– “organista de la iglesia de Jerusalen en Barcelona á fines de 1863”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 45
Madrid, 1881
Amb constància al fons documental de l’Arxiu