1

Capsir i Vidal, Mercè

Barcelona, 20 de juliol del 1895
Suzzara (Itàlia), 13 de març del 1969

Soprano.