Casablancas i Domingo, Benet

Sabadell, 1956

Compositor.


BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans. Pàg. 70-74
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
Conté llista d’obres
Conté llista d’altres treballs i publicacions
Conté discografia
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu