1

Casañé

s.XX

Músic


APUNTS BIOGRÀFICS

– A principis de la dècada dels 1940 la Banda Municipal de Barcelona interpretà algunes obres orquestrals, adaptades per a banda per Casañé.