Cases, Francesc

Barcelona, 16–
Montserrat, 4 de novembre del 1677

Músic.