1

Cassadó i Valls, Joaquím

Mataró, 1867
Barcelona, 1926

Organista i compositor