Castells, Joan

s. XVI

Mestre de música
Eclesiàstic


APUNTS BIOGRÀFICS

– “distinguido maestro que habia en Barcelona en el siglo XVI, y que lo fué del célebre D. Mateo Flecha.”

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 59
Madrid, 1881
Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu