Cateura i Turró, Baldomer

Palamós, 11 de desembre del 1856
Barcelona, 26 de gener del 1929

Bandurrista i mandolinista.