Claramunt, Josep

Vilafranca del Penedès (?)
Montserrat, 28 de gener del 1695

Organista.Benedictí.