Cortada i Ramos, Ricard

s. XIX

Pianista i compositor

APUNTS BIOGRÀFICS

– “maestro de piano establecido en Barcelona, que en Diciembre de 1878 compuso una polka intitulada “Esperanza”, dedicada á S.M.,

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 71
Madrid, 1881
Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu