1

Dalmau, Eusebi

Barcelona, 6 de febrer del 1841
Barcelona, 1886

Director d´orquestra i compositor