1

Espais de Musicologia

“Musichs vells de la terra”, una aportació musicològica important de Felip Pedrell.