Espigul, Joan

s. XIX

Director coral i compositor.


APUNTS BIOGRÀFICS

-“el dia 12 de Enero de 1879, la sociedad coral El Laurel, en Olot, Cataluña, cantó El Lucero, wals, cuya música era del mismo señor Espigul, director de dicha sociedad”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 90-91
Madrid, 1881
Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu