1

Fàbregas i Vilardebó, Jaume

Catalunya, segle XIX
Buenos Aires, 27 de gener del 1868

Baix