Fages, Antoni

Barcelona,  ?
?, ?

Cantant.

APUNTS BIOGRÀFICS
– “natural de Barcelona; el dia 16 de diciembre de 1828 juró plaza de contralto de la R.C., que obtuvo por oposición”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 93
Madrid, 1881
Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu