1

Fité, Dionisia

Barcelona, 1847
Madrid, 9 d’abril del 1873

Cantatriu.