Fonoll i Casanoves, Celdoni

Calaf, 1944

Cantautor i recitador