Font, Andreu


s. XVIII – XIXProfessor de música.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
ANDREU FONT
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– 
“acreditado profesor de música en Barcelona, que fué nombrado teniente de los voluntarios
que en 1793 formó el ayntamiento de dicha ciudad.”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. II, pàg. 104
Madrid, 1880
image_pdfDescarregar PDF