1

Fontova i Planes, Lleó

Barcelona, 4 de març del 1875
Buenos Aires, 1949

Violinista