Forcada i Costa, Miquel

Vic, 1828
Vic, 1886

Forjador de campanes