1

García, Enrique

Madrid, ?
Barcelona, 31 d’octubre del 1922

Guitarrer