Introducció: Objectius de l’Arxiu i del seu web.

L’ Arxiu Musical Massagué, és un fons documental de caràcter privat, fruit del treball personal de bastants anys de dedicació a la recerca, a l’estudi i a la catalogació de dades i documents, relacionats amb els músics catalans, com també amb els vinculats a Catalunya, i la seva música.
És bo, que la societat en general i sobretot els qui, d’una o altra manera, estan relacionats amb la música i amb la musicologia, coneguin l’existència d’aquest fons obert als investigadors, estudiosos i historiadors de la música a Catalunya i dels seus protagonistes.
A partir del menú situat a l’esquerra, podeu consultar diversos continguts procedents  de l’arxiu, ara bastant limitats, doncs, aquest web està en un procés d’elaboració i actualització que durarà un quan temps.
Pel que fa a l’apartat Músics. Dades biogràfiques i comentaris,  en una primera etapa hi seran publicades preferentment dades de músics oblidats, amb la finalitat de què es puguin redescobrir i donar a conèixer.

http://arxmusical-massague.com/wp-admin/post.php?post=474