Llibres i publicacions2

En fase prèvia de preparació.

Està previst que aquest espai contingui la llista dels llibres, opuscles, revistes etc. que formen part del fons de l’Arxiu.


A – 0001
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. I
Saldoni, Baltasar        
Madrid, 1868
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Madrid, 1986
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura

 


A – 0002

 Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. II
Saldoni, Baltasar        
Madrid, 1880
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Madrid, 1986
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura


A- 0003

Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. III
Saldoni, Baltasar        
Madrid, 1880
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Madrid, 1986
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura

 


A – 0004

Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV
Saldoni, Baltasar        
Madrid, 1881
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Madrid, 1986
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura

 


 

A – 0005