Llibres i publicacions

Està previst que aquest espai contingui la llista dels llibres, opuscles, revistes etc. que formen part del fons de l’Arxiu.

Secció A
 A – 0001 Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. I
Saldoni, Baltasar        

Madrid, 1868
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura
Madrid, 1986
A – 0002  Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. II
Saldoni, Baltasar        

Madrid, 1880
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura
Madrid, 1986
A- 0003 Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. III
Saldoni, Baltasar        

Madrid, 1880
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura
Madrid, 1986
 A – 0004 Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV
Saldoni, Baltasar        

Madrid, 1881
Edició facsímil, preparada per Jacinto Torres amb índex de persones, matèries i obres
Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura
Madrid, 1986
 A – 0005 Diccionario de la Música Ilustrado. Vol. I
Varis autors. Direcció tècnica: Pahisa, Jaume

Central Catalana de Publicaciones
Barcelona, abans del 1 936
 A – 0006  

Diccionario de la Música Ilustrado. Vol. II
Varis autors. Direcció tècnica: Pahisa, Jaume – Lozano, Clemente

Central Catalana de Publicaciones
Barcelona, abans del 1 936

 

A – 0007  68 Compositors Catalans
Associació Catalana de Compositors
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 1989
A – 0008
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I,  A – C
Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret
Barcelona, 1998
A – 0009  

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. II,   D – O
Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret
Barcelona, 2000 

A – 0010 Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. III, P – Z
Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret
Barcelona, 2001
A – 0011  


Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari,  A – H
Varis autors. Coordinació:
Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2003

 

A – 0012 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. X, diccionari,  I – Z
Varis autors. Coordinació: Aviñoa, Xosé

Edicions 62
Barcelona, 2003
A – 0013 Diccionari de Cobles. Del segle XIV al XXI
Puerto i Parramon, Jordi

GISC / GARONUNA
Besalú, 2007
A – 0014
Diccionario de instrumentos musicales.
De Píndaro a J. S. Bach
Andrés, Ramón
Bibliogaf, S.A
Barcelona, 1995
A – 0015 Atlas de los instrumentos musicales
Maersch, Klaus – Rohde, Ulrich – Seiffert, Otto – Singer, Ute
Versió en castellà: Cabero i Pueyo, Bernat
Alianza Editorial
Madrid, 1994
A – 0016 Diccionari de l’orgue
Praed, Wilfried
Nieuwkerken, Bélgica, 2000
A – 0017 Diccionario de intérpretes. Y de la inrerpretación musical en el siglo XX
Pâris, Alain
Traducció al Castellà: Sainz de los Terreros, Juan
Ediciones Turner S.A.
Madrid, 1989

 

Secció B
B – 0001
La Música a Catalunya fins al Segle XIII
Anglès, Higini
Biblioteca de Catalunya amb la col.laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, 1988
Aquesta edició és reproducció de la publicada l’any 1935, a Barcelona, per l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya
B – 0002 Història de la Música Catalana
Albet, Montserrat

Caixa de Barcelona
Barcelona, 1985
B – 0003 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. I. Dels inicis al Renaixement
Garrigosa, Joaquim – Ballester, Jordi – Escalas, Romà. Direcció
Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2000
B – 0004 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. II. Barroc i Classicisme
Codina, Daniel – Dolcet, Josep – Rifé i Santaló, Jordi – Vilar, Josep, M.  Direcció: 
Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 1999
B – 0005 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. III. Del Romanticisme al Nacionalisme, segle XIX Aviñoa, Xosé – Carbonell, Jaume – Cortès, Francesc. Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2000
B – 0006 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. IV.  Del Modernisme a la Guerra Civil
Aviñoa, Xosé. Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 1999
B – 0007
Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. V. 
De la postguerra als nostres dies
Aviñoa, Xosé – Radigales, Jaume – Artís, Pere – Galbis, Vicent – Company, Joan – Guàrdia, Jordi
Bonastre, Francesc – 
Cureses, Marta. Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2002
B – 0008 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. VI.  Música popular i tradicional
Ayats, Jaume – Ramió, Concepció – Galbis, Vicent – Canyelles, Eugeni – Crespí, Francesc – Moll, M. Antònia
Moll, Xavier. Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2001
B – 0009 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. VII. Música de participació i de noves tecnologies
Planas, Xevi – Hidalgo, Lluís – Turtós, Jordi – Jurado, Miquel – Febrés, Xavier – Sarrias, Mariana
Castro, Maria Jesús – Lluís i Falcó, Josep – Naves Fernández, Jesús.  Direcció: 
Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2001
B – 0010 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. VIII. Música universal
Gregori i Cifré, Josep Maria – Cazurra, Anna – Herrera, Lluís Marc – Carbonell, Jaume –  Cureses, Marta  Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2002
B – 0011 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. XI.  Cronologia universal
Aviñoa, Xosé. Direcció: 
Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2004
B – 0012 Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Vol. XII. El gran llibre del Liceu
Alier, Roger
Edicions 62
Barcelona, 2004
B -0013 El gran llibre del Liceu
Alier, Roger
Edicions 62
Barcelona, 2004
B – 0014 Història de la Música Catalana
Valls i Gorina, Manuel
Editorial Tàber / Epos, S.A.
Barcelona. 1969
Et cetera

 

Secció C
C – 0001 Pau Casals. Dades biogàfiques inèdites, cartes íntimes i records viscuts
Casals, Enric

Editorial Pòrtic
Barcelona, 1979
C- 0002 Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona
Ll0ngueras, Juan
Libreria Dalmau
Barcelona, 1944
C – 0003 Lluís Millet vist per Lluís Millet
Artís i Benach, Pere
Editorial Pòrtic
Barcelona, 1983
C – o0o4 Pau Civil
Civil Meriggi, Sergi
Infiesta Editor
Barcelona, 2oo4
C – 0005 Josep Anselm Clavé i la seva època (1824 – 1874)
Poblet, Josep M.
Dopesa
Barcelona, 1973
C – 0006  

Anselm Viola. Compositor, pedagog, monjo de Montserrat (1738 – 1798)
Cortada, Maria Lluïsa
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Barcelona 1998