1

Marinel.lo, Llàtzer


Terrassa, s. XVIII

Organista i fagotista.Jerònim.

BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX (*)    Pàg.24
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa, 1980(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu