1

Mas i Serracant, Domènec

Barcelona, 1866
Barcelona, 1945

Organista, mestre de capella i compositor.