B – La música a Catalunya fins al segle XIII


La música a Catalunya fins al segle XIII
Anglès, Higini
Biblioteca de Catalunya amb la col.laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, 1988

Aquesta edició és reproducció de la publicada l’any 1935, a Barcelona, per l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya


Núm. d’ordre intern: B-0001