A – Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol. II, D – O  


Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol. II, D – O
Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret
Barcelona, 2000


 Núm. d’ordre intern: A-0009