B – Història de la música catalana valenciana i balear (06). Música popular i tradicional


Història de la música catalana valenciana i balear (06). Música popular i tradicional
Ayats, Jaume – Ramió, Concepció – Galbis, Vicent – Canyelles, Eugeni – Crespi, Francesc – Moll, M.Antònia – Moll, Xavier
Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2001


  Núm. d’ordre intern: B-0008