C – Victòria dels Àngels. Una vida pel cant. Un cant a la vida


Victòria dels Àngels. Una vida pel cant. Un cant a la vida
Radigales, Jaume
Pòrtic
Barcelona, 2003


  Núm. d’ordre intern: C-0007