C – El mestre Morera i el seu món


El mestre Morera i el seu món
Planes, Ramon
Editorial Pòrtic
Barcelona, 1972
 


  Núm. d’ordre intern: C-0049