1

Montserrat i Boada, Josep

Terrassa, 29 de juny del 1820
Vic, 9 de novembre del 1892

Organista i compositor