Pinell i Marcet Ildefons

Terrassa, 28 de novembre del 1890
Montserrat, 15 d´abril del 1960

Organista i compositor
Benedictí


BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX . Pàg. 110
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa, 1980
 Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu