Pueyo i Bertran, Montserrat

Barcelona, (Gràcia)
Barcelona, 8 de març del 2002

Professora de cant i logopeda.