Ricart, Benet

Sant Feliu de Llobregat, 1679
Montserrat, 1732

Mestre de música i compositor
Benedictí