1

Romeu i Corominas, Lluís


Vic, 23 de juny del 1874
Vic, 23 de setembre del 1937

Organista i compositor.
Prevere.